Tietosuojaseloste

Piacarita on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.

 

Rekisterin pitäjä

Piacarita Oy (y-tunnus 3241012-7). Kölitie, 00870 Helsinki

 

Yhteystiedot

piacarita tietosuojavastaava:

tietosuoja@piacarita.fi

 

Rekisterin nimi

piacarita verkkokaupan asiakasrekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoitus on Piacarita Oy:n verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä voidaan käyttää myös asiakaskyselyiden toteuttamiseen, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

  • Etu- ja sukunimi
  • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • Tilausten sisältö
  • Seurantatiedot, tilaushistoria, reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja rekisteröidyn rekisterinpitäjään liittyvä toiminta sosiaalisen median palveluissa
  •  Arvontoihin ja kilpailuihin osallistumiseen liittyvät tiedot
  • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

 

Verkkokaupan automaattisesti keräämät tiedot

Yllä kuvattujen lisäksi käsittelemme henkilötietojasi, kun asioit verkkosivuillamme, vaikka et olisikaan rekisteröitynyt asiakkaaksemme tai kirjautunut palveluumme. Kun siirryt www.piacarita.fi verkkosivuille, käsittelemme seuraavia tietojasi evästeiden avulla:

  • Selailun ajankohta ja istunnon kesto
  • Mitä linkkejä tai mainoksia klikkaat ja mitä mainoksia tai muita sisältöjä olet katsonut

 

 

Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen luovutukset

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä. Markkinointi- ja viestintärekisteriin kerätään tietoja myös ulkopuolisista palveluista tai sovelluksista, kuten Facebook, Instagram, muut sosiaalisen median kanavat, messut ja tapahtumat, asiakastapaamiset sekä yhteistyökumppanit.

Kilpailulomakkeella tai muulla verkkosivuillamme olevalla lomakkeella antamiasi tietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille tai käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin ilman suostumusta.

 

Rekisterin suojaus ja tietojen säilytys

Asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti ja sen on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. 

Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan kolmen vuoden välein ja rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä kuuden vuoden kuluttua sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Kirjanpitotositteita säilytetään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

tietosuoja@piacarita.fi